از مجموع ۲۰۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، بیش از یک‌هزار و ۵۴۵ روستا به ارتباطات همراه دسترسی دارند و بیش از ۱۲۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت برخوردار هستند.۴۷۵ روستای آذربایجان‌شرقی محروم از اینترنت پرسرعت

از مجموع ۲۰۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، بیش از یک‌هزار و ۵۴۵ روستا به ارتباطات همراه دسترسی دارند و بیش از ۱۲۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان از اینترنت پر سرعت برخوردار هستند.۴۷۵ روستای آذربایجان‌شرقی محروم از اینترنت پرسرعت

  • نویسنده : رسا نجفی