پایگاه خبری آماج خبر، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ به همت جوانان و نوجوانان پر تلاش ایران اسلامی و با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شماره ثبت: ۸۷۳۲۰) آغاز کرد.
رسالت این مجموعه رسانه ای از ابتدا پیگیری موضوعات روز جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم رسانه ها در جهت مطالبه گری و در نهایت حل مشکلات بوده و همواره در جهت تحقق این مهم در تلاش است.
آماج خبر از حضور و همکاری با تمامی دغدغه مندان ایران اسلامی، استقبال میکند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: راشد پرستار
جانشین مدیر مسئول و سردبیر:
سید پارسا علوی

دبیر ارشد تحریریه:
مهشید عبادی

دبیر امور استانها:
مانی صیادپور

دبیر خبر:
رقیه کدخدا زاده

دبیر هنری:
درسا امیری