هم اندیشی مجمع جوانان خراسان جنوبی، با سرپرست معاونت امور جوانان ۰۳ آبان ۱۳۹۹

هم اندیشی مجمع جوانان خراسان جنوبی، با سرپرست معاونت امور جوانان

قناد بیان کرد: سهم خواهی های مناسب از حقوق جوانان توسط مجمع به شناسایی و حل مسائل جوانان منجر شود

بایگانی‌های خراسان جنوبی - آماج خبر
چیزی یافت نشد !