جایگاه امامان جماعت در فرماندهی قرارگاهی محلات احیا شود ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

آماج خبر گزارش میدهد؛
جایگاه امامان جماعت در فرماندهی قرارگاهی محلات احیا شود

جایگاه امامان جماعت در فرماندهی قرارگاهی محلات باید احیا شود و اگر امامان جماعت به تکالیف خود درست عمل کنند، توان امام جمعه هم برای انجام وظایف و به سرانجام رساندن رسالتش بیشتر می‌شود.

بایگانی‌های قزوین - پایگاه خبری آماج خبر
چیزی یافت نشد !