اجازه دهیم جوانان وارد میدان عمل شوند ۰۷ آبان ۱۳۹۹

جانشین سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان:
اجازه دهیم جوانان وارد میدان عمل شوند

جانشین سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با تاکید بر ضرورت توجه به توازن میان ورزش و جوانان استان همدان، گفت: اجازه دهیم جوانان وارد میدان عمل شوند.

بایگانی‌های همدان - آماج خبر
چیزی یافت نشد !