تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان ۲۰ آذر ۱۳۹۹

با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی؛
تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان

تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان منعقد شد.

بایگانی‌های کردستان - آماج خبر
چیزی یافت نشد !