بایگانی‌های بازار رمز ارز ها - آماج خبر
بیت کوین همچنان در کانال ۲۰ هزار دلاری ۰۲ تیر ۱۴۰۱
نوسانات جزیی در بازار رمزارزها؛

بیت کوین همچنان در کانال ۲۰ هزار دلاری

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد تغییرات اندک بوده و اکنون بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری قرار دارد.

سقوط بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ریزش بازار رمزارزها ادامه دارد؛

سقوط بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد ریزش بوده و بیت کوین به زیر کانال ۲۰ هزار دلاری سقوط کرده است.

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
بازیابی جزئی ضرر بازار رمزارزها؛

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری

اکنون بازار رمزارزها شاهد رشد جزئی بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری معامله می شود.

افت مجدد بیت کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
ریزش بازار رمزارزها؛

افت مجدد بیت کوین به کانال ۲۹ هزار دلاری

اکنون بازار رمزارزها شاهد افت قابل توجه بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۲۹ هزار دلاری معامله می شود.

بیت کوین همچنان در کانال ۲۹ هزار دلاری ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
نوسانات جزیی بازار رمزارزها؛

بیت کوین همچنان در کانال ۲۹ هزار دلاری

بازار رمزارزها شاهد نوسانات جزیی بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۲۹ هزار دلاری معامله می شود.

عقب نشینی بیت کوین تا کانال ۲۹ هزار دلاری ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
ریزش قابل توجه بازار رمزارزها؛

عقب نشینی بیت کوین تا کانال ۲۹ هزار دلاری

بازار رمزارزها اکنون روند نزولی در پیش گرفته و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۲۹ هزار دلاری قرار دارد.