بایگانی‌های بیت کوین - آماج خبر
بیت کوین همچنان در کانال ۲۰ هزار دلاری ۰۲ تیر ۱۴۰۱
نوسانات جزیی در بازار رمزارزها؛

بیت کوین همچنان در کانال ۲۰ هزار دلاری

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد تغییرات اندک بوده و اکنون بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری قرار دارد.

بیت کوین در کانال ۱۸ هزار دلاری ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
تداوم وضعیت قرمز در بازار رمزارزها؛

بیت کوین در کانال ۱۸ هزار دلاری

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد ریزش سنگین بوده بوده و اکنون بیت کوین در کانال ۱۸ هزار دلاری قرار دارد.

سقوط بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
ریزش بازار رمزارزها ادامه دارد؛

سقوط بیت کوین به کانال ۱۹ هزار دلاری

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد ریزش بوده و بیت کوین به زیر کانال ۲۰ هزار دلاری سقوط کرده است.

بیت کوین در یک قدمی عقبگرد به کانال ۲۰ هزار دلاری ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
بازار رمزارزها همچنان در وضعیت قرمز؛

بیت کوین در یک قدمی عقبگرد به کانال ۲۰ هزار دلاری

با اینکه از شدت ریزش بازار رمزارزها کاسته شده اما هنوز هم بازار رمزارزها شاهد افت بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۲۱ هزار دلاری معامله می شود.

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
بازیابی جزئی ضرر بازار رمزارزها؛

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری

اکنون بازار رمزارزها شاهد رشد جزئی بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری معامله می شود.

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
بازیابی جزئی ضرر بازار رمزارزها؛

بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری

اکنون بازار رمزارزها شاهد رشد جزئی بوده و در حال حاضر بیت کوین در کانال ۳۰ هزار دلاری معامله می شود.