به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج به نقل از روابط عمومی مجمع ملی نوجوانان ؛ طی مصوبه‌ای از سوی هیئت مدیره مجمع ملی جوانان مبنی بر تایید طرح تبدیل وضعیت و چارت سازمانی دستیاران امور نوجوانان و دانش آموزی به مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی مجمع ملی جوانان از تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰ […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج به نقل از روابط عمومی مجمع ملی نوجوانان ؛ طی مصوبه‌ای از سوی هیئت مدیره مجمع ملی جوانان مبنی بر تایید طرح تبدیل وضعیت و چارت سازمانی دستیاران امور نوجوانان و دانش آموزی به مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی مجمع ملی جوانان از تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰ چارت و عنوان جدید در ساختار مجمع ملی جوانان کشور نهادینه شده و از این پس به صورت رسمی فعالیت های خود را در سطح مدیریت انجام میدهد و یک قائم مقام ، یک رئیس حوزه مدیریت ، پنج معاونت و ۱۳ مدیر به این مدیریت در چارت جدید در کنار ۵ کارگروه تخصصی تعلق میگیرد .

 

این ساختار فی الحال در سطح کشور میباشد و ساختار در سطح استان به طریق دستیاران امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان بوده و در آینده نزدیک ساختار جدید به تمامی استان ها ابلاغ میشود .

 

این اتفاق بزرگ از مهمترین موفقیت های امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان برای حضور ثابت نوجوانان در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران میباشد.

 

 

 

  • نویسنده : مانی صیادپور