ابتلا به اومیکرون در یک زن پاکستانی روز پنجشنبه در شهر  «کراچی» تایید شد .   اداره بهداشت این کشور در تلاش برای یافتن سابقه سفرهای خارجی این شهروند هستند.

ابتلا به اومیکرون در یک زن پاکستانی روز پنجشنبه در شهر  «کراچی» تایید شد .

 

اداره بهداشت این کشور در تلاش برای یافتن سابقه سفرهای خارجی این شهروند هستند.

  • نویسنده : رقیه کدخدازاده