رئیس دانشگاه آزاد اردبیل در مراسم دانش آموختگی دانشجویان حقوق گفت: یک جامعه رشد یافته از نظر الگوهای دینی و اعتقادی جامعه ای است که ویژگی اول آن برقراری عدالت باشد.

اسحاق رسولی رئیس دانشگاه آزاد اردبیل  در مراسم دانش آموختگی دانشجویان حقوق گفت: یک جامعه رشد یافته از نظر الگوهای دینی و اعتقادی جامعه ای است که ویژگی اول آن برقراری  عدالت باشد. عدالت یعنی اینکه حق به صاحب حق برسد و همه احساس کنند که حق و حقوقشان رعایت می شود.همه از حق می گویند و دائما آن را توصیف می کنند، اما حق پذیری و عدالت پذیری در جامعه بسیار ضعیف هست و بسیار کمتر از آنچه در مورد حق صحبت می شود به آن عمل می‌شود.
وی با اشاره به محاکمه های اخیر گفت: متاسفانه فساد قانونی به وفور در جامعه دیده می شود و عده ای  به واسطه ثروت و یاقدرت سیاسی تصمیم گیری های رسمی را به نفع شخصی و گروهی هدایت می کنند  و از طریق قانونی و رسمی در جامعه فساد ایجاد می کند. پرداختن به این فسادگران بسیار مهمتر از افرادی است که فقط یک قانون ساده را می شکنند. این عده همیشه تلاش دارند در بین نمایندگان مجلس و وزرا و مدیران ارشد نفوذ کنند. یک موقع می بینی مدیران یک بانک یا وزارتخانه ای را مهره چینی می کنند و یا قانون و سیاستی را به نفع خود شکل می دهند.
رسولی ادامه داد: احقاق حق و عدالت ورزی انتظاری است که از دانش آموختگان رشته حقوق در نقش های قاضی،وکیل،مشاور و کارشناس حقوقی  می رود. شما علاوه بر اینکه حق خود را باید بگیرید برای احقاق حق دیگران هم مسئولیت دارید که کار بسیار زیبا و البته سنگینی است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: امیدوارم که شما حق را معیار خود قرار دهید و برای  متعادل شدن جامعه سهم خود را ایفا کنید و به هر قیمتی که شده است پاسدار حق و عدالت در جامعه باشید.

  • منبع خبر : ابصار خبر