استاندار اردبیل گفت: وضعیت برخی آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، برازنده استان نیست.

اکبر بهنام جو  در جلسه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: وضعیت برخی آسیب های اجتماعی  و از جمله طلاق برازنده استان نیست و باید از تمامی ظرفیت های در دسترس برای مشاوره و آموزش مهارت های زندگی بهره ببریم.

وی شناسایی جامعه هدف برای ارائه آموزش های کاربردی را از جمله ضرورت های برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استفاده از جمعیت دانش آموزی به همراه خانواده آن ها ، کارکنان دستگاههای اجرایی ، کارگران کارخانجات و اهالی محلات در راستای ارائه مهارت های زندگی می تواند درصد زیادی از جمعیت استان را تحت پوشش قرار دهد.

استاندار اردبیل هماهنگی دستگاههای مرتبط در این امر را ضروری دانست و گفت: مشاوران این طرح باید به آموزش های عملیاتی مجهز بوده و بتوانند تاثیرگذاری بالایی برای نیل به هدف و کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند.

بهنام جو با اشاره به شناسایی تعدادی از معتادان باسابقه ، از تلاش برای  رفع عملیاتی مشکلات این قشر با همکاری نهادهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: خانواده و خود این معتادان توسط نیروهای تسهیلگر و مشاور برای دریافت کمک های آموزشی ، اشتغال و مهارتی شناسایی شده اند و لازم است این طرح با قوت ادامه یابد.

استاندار اردبیل بیان کرد: در اجرای عملیاتی برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ، رفع و یا کاهش آسیب های اجتماعی به اتصال حلقه های اجرایی و جامعه هدف ممکن می شود و این زنجیره باید هماهنگی خود را حفظ کند.

وی افزود: با اجرای عملیاتی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به صورت پایلوت برای گروههای آسیب دیده، گام های بعدی این اقدامات برای گروههای دیگر جامعه نیز اجرایی می شود.

بهنام جو استفاده از ظرفیت مشاوران در این خصوص را ضروری دانست و خواستار استفاده از تمام متخصصین این حوزه برای ورود به عرصه آموزش شد.

  • منبع خبر : سبلان ما