مدیر بهره برداری شرکت آبفا یزد: اجرای پروژه رینگ آب شهری یزد زمینه ارتقاء کیفیت آب شهر را فراهم می‌کند.

 احمد باقری پور گفت: ساخت ۷۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در شهر یزد آغاز شده است.

مدیر بهره برداری شرکت آبفا استان یزد گفت: با توجه به کیفیت آب در مناطق مختلف شهر یزد، نیاز به یکسان سازی کیفیت آب شرب در سطح شهر است که با انجام پروژه‌ی رینگ شهر یزد این مهم انجام می‌شود.

وی گفت: اجرای پروژه رینگ آب شهری یزد زمینه ارتقاء کیفیت آب شهر و همچنین رضایت شهروندان را فراهم می‌کند.

باقری پور گفت: به منظور اجرای پروژه عظیم رینگ شهر یزد در حال حاضر نسبت به ساخت ۷۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب اقدام شده که در ادامه روند اجرای این پروژه مخازن بیشتری در دستور ساخت قرار می‌گیرد.

  • نویسنده : مریم حیدری
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان