از تصرف دو هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان عسلویه جلوگیری شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با پیگیری‌های انجام شده حکم به بطلان دعوی فردی که قصد تصرف دو هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده پارک ملی دریایی نای بند را داشت صادر شد.

 

سیروس کرمی افزود: فردی ادعای اثبات مالکیت و اعتراض به تشخیص ملی شدن قطعه زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در حریم ۶۰ متری دریا در محدوده پارک ملی دریایی نای بند شهرستان عسلویه را به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر ارائه کرد.

 

وی گفت: پس از انجام و تکمیل تحقیقات در دادگاه، قاضی با این استدلال اقدام به صدور رأی کرد که این قطعه زمین در حریم دریا قرار گرفته و متعلق به دولت بود و دارای سند رسمی است بنابراین حکم به بطلان دعوی داد.

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم ضمن تأکید بر حفاظت از محیط زیست و اراضی ملی و اهمیت پیگیری‌های حقوقی، از قضات دادگاه‌های استان در حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد.

 

 

  • نویسنده : معصومه مذکوری