به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج کاربران این برنامه پر طرفدار و مهیج بدلیل اینکه این برنامه تمامی پست ها و استوری های مربوط به سردار دلها را از بارگذاری منع کرده است خشم مخاطبان را برانگیخته و در نظرسنجی گوگل پلی در مورد اینستاگرام اظهار نظر منفی کرده اند. در حال حاضر ستاره […]

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج

کاربران این برنامه پر طرفدار و مهیج بدلیل اینکه این برنامه تمامی پست ها و استوری های مربوط به سردار دلها را از بارگذاری منع کرده است خشم مخاطبان را برانگیخته و در نظرسنجی گوگل پلی در مورد اینستاگرام اظهار نظر منفی کرده اند.

در حال حاضر ستاره های اینستاگرام از ۴/۸به زیر ۳ رسیده است.

 

 

 

 

  • نویسنده : مانی صیادپور