علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به بوشهر سفر کرد. سلاجقه در این سفر با کارکنان محیط زیست دیدار میکند و از مناطق تحت مدیریت صنایع و عسلویه بازدید میکند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از ورود به بوشهر گفت:جایگاه ویژه استان بوشهر در اقتصاد کشور و […]

علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به بوشهر سفر کرد.

سلاجقه در این سفر با کارکنان محیط زیست دیدار میکند و از مناطق تحت مدیریت صنایع و عسلویه بازدید میکند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پس از ورود به بوشهر گفت:جایگاه ویژه استان بوشهر در اقتصاد کشور و میزبانی از صنایع مختلف نفت و گاز باعث شده است این استان در مسائل آلایندگی دچار مشکلاتی شود.

سلاجقه اضافه کرد:این استان در شبکه انتقال نفت و گاز در خشکی و دریا و پساب ها ی صنایع نیازمند نگاهی ویژه و زیست محیطی است.

  • نویسنده : نرگس حیدری