سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل در نشست با دبیر مجمع جوانان استان اردبیل از حمایت طرح های سازمانهای مردم نهاد جوان در حوزه های مختلف خبر داد.

سجاد انوشیروانی مدیر کل ورزش وجوانان استان اردبیل در نشست با دبیر مجمع جوانان استان اردبیل از حمایت طرح های سازمانهای مردم نهاد جوان در حوزه های مختلف خبر داد و گفت: طرح های حوزه جوانان در حوزه های مشاوره ازدواج، تحکیم خانواده، اشتغالزایی و کسب و کار، استارتاپ، مهارت افزایی در صورت تایید کارگروه طرح ها در معاونت امور جوانان جمایت می شود که امید واریم با مشارکت سازمانهای مردم نهاد جوانان صد در صد اعتبارات سال ۹۹ را بتوانیم در راستای برگزاری برنامه های جوانان جذب بکنیم.

انوشیروانی با اذعان بر اینکه فراخوان طرح های حوزه جوانان با همکاری معاونت جوانان و مجمع جوانان استان اردبیل انجام خواهد گرفت افزود: از ایده های جوانان در بخش هایی دانش آموزی و دانشجویی در صورت دارا بودن سازمان مردم نهاد و شناسه حقوقی هم در حوزه های مختلف حمایت می شود و این حمایت در راستای برطرف کردن شکاف بین جوانان با معاونت جوانان اداره کل می باشد.
او با تاکید بر برگزاری جلسات کمیته تخصصی ستاد ساماندهی جوانان افزود: طرح های حوزه جوانان باید کاربردی، عملیاتی و خروجی های لازم را برای جوانان در تمام زمینه ها داشته باشد.
  • منبع خبر : برنا