به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج به دستیاران نوجوان پر تلاش امور جوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان در واحد های فناوری و پشتیبانی بعد از یک ماه تلاش بی وقفه سامانه یکپارچه بانک اطلاعاتی نخبگان نوجوان در وبسایت رسمی امور نوجوانان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آماج به دستیاران نوجوان پر تلاش امور جوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان در واحد های فناوری و پشتیبانی بعد از یک ماه تلاش بی وقفه سامانه یکپارچه بانک اطلاعاتی نخبگان نوجوان در وبسایت رسمی امور نوجوانان به آدرس http://noojavanan.ir راه اندازی شد.

 

این سامانه با پوشش سراسری سعی در شناسایی نخبگان با ارزش و فعالین نوجوان در عرصه های علمی پژوهشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و رسانه ای را دارد.

همچنین این سامانه بعد از شناسایی این نخبگان با پرورش استعداد و توانایی آنان سعی در شکوفایی توانمندی های آنان دارد و تلاش می‌کند ارتباط دهنده ی این نخبگان با نهاد های حمایت کننده باشد.

 

لازم به ذکر است که دو محور رسانه ای و علمی پژوهشی با راه اندازی پایگاه خبری نوجوان آماج خبر و مرکز رشد و نوآوری نوجوان فعال شده است.

مدیریت امور نوجوانان سعی در فعال سازی نخبگان تمامی عرصه را دارد و با برنامه های کارگروه های تخصصی این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.

  • نویسنده : مانی صیادپور