به گزارش آماج خبر و به نقل از روابط عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، جلسه انتخابات هیات مدیره این انجمن برگزار و در پایان افراد زیر با کسب ببشترین آرا به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن انتخاب شدند. دکتر حبیب هنری ۲۱۱ رای دکتر ابراهیم علیدوست ۱۲۸ رای دکتر محمد پورکیانی ۱۱۸ رای دکتر […]

به گزارش آماج خبر و به نقل از روابط عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، جلسه انتخابات هیات مدیره این انجمن برگزار و در پایان افراد زیر با کسب ببشترین آرا به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن انتخاب شدند.

دکتر حبیب هنری ۲۱۱ رای

دکتر ابراهیم علیدوست ۱۲۸ رای

دکتر محمد پورکیانی ۱۱۸ رای

دکتر مصطفی افشاری ۱۱۶ رای

دکتر مهدی گودرزی ۱۰۵ رای

دکتر فریبا عسکریان ۱۰۳ رای

دکتر ابوالفضل فراهانی ۹۱ رای

دکتر عباس نظریان مادوانی ۹۱ رای

دکتر مریم مختاری ۶۰ رای

دکتر سیاوش خداپرست ۵۲ رای (علی البدل)

دکتر علی محمد صفانیا ۴۸ رای (علی البدل)

دکتر سید نعمت خلیفه ۱۱۶ رای (بازرس)

دکتر اکبر فریدفتحی ۸۰ رای (بازرس علی البدل)

این انتخابات با حضور اکثریت اعضا این انجمن در پنجم آبان ماه بصورت مجازی برگزار شد.

  • نویسنده : نیما حسن زاده
  • منبع خبر : انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران