همایون امیری گفت: بیماری سالک بیماری انگلی و از پشه به نام خاکی و به صورت گزش صورت می‌گیرد و این بیماری به صورت بومی در ۱۸ استان کشورمان به ویژه خوزستان شناسایی شد.

 

به گفته او فصل غالب بیماری سالک در استان خوزستان از اواخر اسفند تا اردیبهشت و اواخر شهریور تا اواخر مهر می‌باشد.

مدیر پیشگیری از بیماری‌های مرکز بهداشت خوزستان می گوید: این مواردی که در استان شناسایی شده است مربوط به گزش‌های چند ماه قبل پشه خاکی می‌باشد و موارد جدیدی نیست.

در اغلب موارد بیماری سالک موجب تشکیل یک یا چند زخم پوستی می‌شود و زخم در مراحل اولیه به شکل یک جوش کوچک است که اطراف آن تا قطر دو سانتی‌متر قرمز است. بعد از چند هفته این جوش‌ها تیره‌رنگ می‌شوند و اطراف آن‌ها زخم‌های تشکیل می‌شود که دارای مرز مشخص است و دهانه زخم در مرکز آن قرار دارد.

 

  • نویسنده : ابوالفضل کاویانپور
  • منبع خبر : خوزستان خبر