حسین بغدادی شهردار مشکین دشت در گفت و گو با خبرنگار آماج اظهار کرد: کشته شدن سینا صفر قلی به طور کامل تقصیر شهرداری نبود و این اتفاق زمانی رخ داد که کرونا یکه تازی می‌کرد و تمامی پارک ها و مراکز تفریحی در تعطیلی به سر می‌بردند.

حسین بغدادی شهردار مشکین دشت در گفت و گو با خبرنگار آماج اظهار کرد:

کشته شدن سینا صفر قلی به طور کامل تقصیر شهرداری نبود و این اتفاق زمانی رخ داد که کرونا یکه تازی می‌کرد و تمامی پارک ها و مراکز تفریحی در تعطیلی به سر می‌بردند.

وی ادامه داد :
پارک شهید مطهری جدای از مسئله ی بیماری کرونا به علت تعمیرات و خراب بودن زیرساخت ها چند وقتی بود که در تعطیلی به سر میبرد و این پسر نو جوان از کنار فنس ها داخل زمین بازی شده بود.

شهردار مشکین ضمن اعتراض به برخی از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری عنوان کرد؛

بنده در مقابل آنها کوتاه آمدم و بارها از خانواده محترم سینا صفر قلی عذرخواهی کردم و پیگیر احوالشان بودم ولی برخی از رسانه ها سعی در طفرقه افکنی و بولد جلوه دادن ماجرا هستند.

شهردار مشکین دشت در آخر در رابط با شایعه بازداشت خود در آن زمان گفت:
طبق قانون در رابط با هرگونه مسائل کیفری و حقوقی سازمانی، مسئول حقوقی آن سازمان باید در دادگاه حاضر شود اما بنده به گفته ی دادستان در دادگاه حاضر شده و به گفته قاضی پرونده فقط دقایقی در بازداشتگاه نشستم و هیچ گونه سابقه ی کیفری برای بنده ثبت نشد و بازداشتی هم  صورت نگرفت.

  • نویسنده : مانی صیادپور