رئیس اداره پارک ملی دز با بیان اینکه سودای قطع و قاچاق چوب‌های جنگلی به ماهیگیران منطقه سرایت کرده است، گفت: برخی از آنها در پارک ملی دز به جای ماهی، چوب جنگلی صید می‌کنند.

مجتبی سپهرفر افزود:یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دز امروز هنگام گشت و پایش پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز به یک مورد تخلف قطع درختان جنگلی برخورد کردند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از ماهیگیران که به بهانه ماهیگیری در پارک ملی دز اقدام به قطع درختان کرده بودند هنگام مواجهه با ماموران یگان حفاظت متواری شدند.

رئیس اداره پارک ملی دز با بیان اینکه سودای قطع و قاچاق چوب‌های جنگلی به ماهیگیران منطقه نیز سرایت کرده است، گفت:

قطع و قاچاق چوب در شهرستان دزفول به یک همه گیری تبدیل شده و هر فرد بیکاری در شهرستان با خرید یک اره موتوری دست به کارآفرینی در حیطه قطع و قاچاق درختان جنگلی کرده است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

پارک ملی دز با ۲۳ هزار هکتار وسعت در طول ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد که از آن به عنوان تنها بازمانده جنگل‌های گرمسیری جهان نام برده می‌شود.

 

 

  • نویسنده : سونیا فتاحی
  • منبع خبر : ایرنا