اجرای طرح واکسیناسیون خانه به خانه «فاطمه نوروزی» که متولد ۱۲۷۸/۷/۱ و مسن‌ترین فرد زنده جهان با ۱۲۲ سال و ۶۸ روز سن است، واکسن کرونا را تزریق کرد.

اجرای طرح واکسیناسیون خانه به خانه «فاطمه نوروزی» که متولد ۱۲۷۸/۷/۱ و مسن‌ترین فرد زنده جهان با ۱۲۲ سال و ۶۸ روز سن است، واکسن کرونا را تزریق کرد.

  • نویسنده : یگانه کریمی/یزد
  • منبع خبر : ایسنا