محمودزاده، معاون مسکن‌ و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: شورای عالی مسکن با کلیات ثبت‌نام همه مجردها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد. این پیشنهاد هنوز وارد بررسی جزئیات نشده و در حال تهیه آن هستیم، اما ثبت‌نام سایر مجردها در نهضت ملی مسکن مشروط است به این معنی که موقع تحویل واحد مسکونی […]

محمودزاده، معاون مسکن‌ و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

شورای عالی مسکن با کلیات ثبت‌نام همه مجردها در طرح نهضت ملی مسکن موافقت کرد.

این پیشنهاد هنوز وارد بررسی جزئیات نشده و در حال تهیه آن هستیم، اما ثبت‌نام سایر مجردها در نهضت ملی مسکن مشروط است به این معنی که موقع تحویل واحد مسکونی باید متاهل باشند در غیر این صورت، خانه به آنان تحویل داده نمی‌شود.

  • نویسنده : مانی صیادپور
  • منبع خبر : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران