مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان، گفت: در مدت زمان فعالیت این سامانه بارشی در استان، میانگین بارش در پهنه استان، ۶۲ میلیمتر به ثبت رسید.

به گزارش آماج خبر از همدان، حسین عابد گفت: فعالیت این سامانه بارشی از اواخر وقت چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در استان آغاز شد و تا بامداد شنبه ۲۸ بهمن ادامه داشت.

وی افزود: میانگین بارش ۷۲ ساعته در پهنه استان، ۶۲ میلی‌متر بود و فعالیت این سامانه در نوع خود بی سابقه بوده، به طوری که در بسیاری از مواقع با بارش های مداوم با شدت، ملایم و متوسط همراه بود و لازم به ذکر است طی ۴۷ سال گذشته در ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان در ۱۳ مورد بارش ۳ روزه بیش از این سامانه اخیر رخ داده است.

مدیر کل هواشناسی استان همدان یادآور شد: این سامانه تا ظهر جمعه با بارش باران در استان فعال بود و از بعداز ظهر جمعه بارش آن به صورت برف در سطح استان ادامه داشت.

وی ادامه داد: تا قبل از این سامانه، استان همدان دارای کسری ۵۶-میلی‌متری (%۳۵-) بارش نسبت به بلند مدت و ۱۱- میلیمتر(%۱۰- ) نسبت به سال قبل بود که در پایان فعالیت سامانه بخش عمده این کسری های بارش در پهنه استان جبران گردید.

عابد اظهار داشت: بین شهرستان های استان، نهاوند ۹۶ میلی‌متر و رزن ۳۱ میلی‌متر از این سامانه بارشی دریافت داشتند که بیشترین بارش در بین ایستگاه های شبکه پایش استان، تاریک دره نهاوند با ۱۲۳ میلی‌متر  و بیشترین بارش برف در ایستگاه باران سنجی شورین ۳۵ سانتی‌متر بود. همچنین ایستگاه باران سنجی همه کسی ۳۰ سانتی‌متر و متوسط بارش برف استان ۱۲ سانتی‌متر بوده است.

 

  • نویسنده : حسین زرنقاب