آزاد شیخ ویسی در نشست خبری امروز (۲۸ دی) با اشاره به وسعت حدود ۲۴۵ هزار هکتاری مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کرمانشاه، گفت: تنها ۶۵ نفر نیروی محیط‌بانی برای حفاظت از این مناطق داریم. وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی و با توجه به وسعت مناطق، تعداد محیط‌بانان استان کرمانشاه باید […]

آزاد شیخ ویسی در نشست خبری امروز (۲۸ دی) با اشاره به وسعت حدود ۲۴۵ هزار هکتاری مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کرمانشاه، گفت: تنها ۶۵ نفر نیروی محیط‌بانی برای حفاظت از این مناطق داریم.

وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی و با توجه به وسعت مناطق، تعداد محیط‌بانان استان کرمانشاه باید چهار برابر میزان فعلی باشد، یعنی هر محیط‌بان در کرمانشاه به اندازه چهار نفر کار می‌کند.امروز محیط‌بانان از حیطه شکاربانی فاصله گرفته و عرصه فعالیت‌ آنان بسیار گسترده تر شده است، اما حفاظت از حیات وحش را در اولویت کاری خود دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از بهره‌وری بسیار بالای محیط‌بانان در استان یاد کرد و افزود: با وجود این تعداد کم، رتبه دهم کشور را از نظر کشف تخلفات صید و شکار داریم.تدابیر حفاظتی و تلاش محیط‌بانان استان باعث شده تنوع حیات وحش استان خصوصا در زمینه گونه‌های مهمی ماند آهو، کل و بز، قوچ و میش و پلنگ که به نوعی نماد تنوع زیستی است، بسیار بهبود یابد.

  • نویسنده : نهاله السادات محرابی
  • منبع خبر : ایسنا