سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی چین:کاروان ورزشی ایران با ۳۱ رشته به رقابت های آسیایی اعزام می شود.

سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی هانگژو چین گفت : با اضافه شدن ۵ رشته جدید، کاروان ورزشی ایران با ۳۱ رشته ورزشی به رقابت های آسیایی اعزام می شود.

پیمان فخری درباره نشست ستاد عالی با محوریت بررسی وضعیت کاروان اعزامی به بازی های آسیایی گفت: در این نشست اعزام ۵ رشته بدمینتون (بانوان و آقایان)، اسکواش(فقط بانوان)، تنیس(فقط بانوان)، سوارکاری (فقط آقایان) و سه گانه (فقط آقایان) به بازی های آسیایی تصویب شد.

 

سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ افزود: از بین رشته های تیمی بسکتبال سه به سه و کبدی تنها رشته هایی هستند که اعزام بانوان در آنها قطعی شده است اما در کل حضور بانوان بیشتر از دور قبل خواهد بود و تا به امروز حضور بانوان در ۲۲ رشته بازی های آسیایی قطعی شده است.

سخنگوی ستاد عالی بازی های آسیایی درباره احتمال افزایش دوباره رشته ها برای اعزام به این بازی ها گفت: احتمال اینکه رشته ای اضافه شود، کم است اما اگر شرایط را در رشته ای فراهم ببینیم ، آن را بررسی می کنیم.

  • نویسنده : نرگس حیدری