معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: امیکرون در شهرستان‌های یزد و اشکذر و اردکان شناسایی شده است.

میرزایی گفت: در چند روز اخیر موارد مثبت اٌمیکرون شناسایی شده در استان که به تأیید وزارت بهداشت رسیده هشت مورد گزارش شده است.

وی افزود: گروه سنی مبتلا از سنین ده سال تا شصت سال می‌باشد.

میرزایی افزود: اٌمیکرون شدت درگیری بسیار بالایی دارد و افزایش موارد سرپایی در استان روبه افزایش است، اما موارد بستری شیب صعودی ندارد.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد با پوشش حداکثری واکسیناسیون می‌توان از شیوع بیماری تا حد زیادی جلوگیری کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پوشش واکسیناسیون در استان را ۹۱ درصد و مرحله دوم واکسیناسیون ۷۸ درصد و مرحله سوم ۳۸ درصد اعلان کرد.

فاطمی با اشاره به شیوع سویه بیماری اومیکرون، بر سه اولویت بیماریابی و تزریق واکسن در مراکز تجمیعی واکسیناسیون و نظارت بر اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی به همت دستگاه‌ها تاکید کرد.

فاطمی افزود:فعالیت آموزشی و اقناعسازی توسط دستگاه‌های متولی در استان انجام و اقدامات زیرساختی و تدابیر تامین دارو توسط دانشگاه علوم پزشکی فراهم تا از درگیری موج بعدی جلوگیری شود.

وی همچنین به آگاهی بخشی به مردم تاکید کردو گفت:با فضاسازی محیط شهری و آموزش به مردم اقدام لازم صورت پذیرد و در شهرستان‌ها توسط فرمانداران طبق مصوبه ستاد انجام شد.

  • نویسنده : مریم حیدری