پرفسور مهرداد محرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار آماج خبر اظهارداشت : حوزه بازی‌های بومی محلی نیازمند توجه بیشتری است و باید جشنواره‌هایی در راستای نمایش فرهنگ و آداب از طریق بازی‌های بومی و محلی برگزار شود. وی گفت : یکی از خصوصیات و ویژگی‌‌های بارز بازی‌‌ها و ورزش‌‌های سنتی، بومی و محلی ایجاد شادی و […]

پرفسور مهرداد محرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار آماج خبر اظهارداشت : حوزه بازی‌های بومی محلی نیازمند توجه بیشتری است و باید جشنواره‌هایی در راستای نمایش فرهنگ و آداب از طریق بازی‌های بومی و محلی برگزار شود.

وی گفت : یکی از خصوصیات و ویژگی‌‌های بارز بازی‌‌ها و ورزش‌‌های سنتی، بومی و محلی ایجاد شادی و نشاط در شرکت‌‌کنندگان است، از طرفی چون بیشتر جوانان و نوجوانان غرق در شبکه‌‌های مجازی و بازی‌‌‌‌های کامپیوتری شده‌‌اند بهترین تفریح و سرگرمی شاد، سالم و مفرح برای این افراد پرداختن به این ورزش‌‌ها است که بر اساس این گفته‌ها محققین بر آن شدند تا یک طرح پژوهشی در راستای معرفی و فرصت‌های ورز‌ش‌های بومی محلی انجام شود.

پرفسور محرم‌زاده افزود: طرح پژوهشی بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت‌های مثبت توسعه ورزش‌های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت‌های جامعه توسط با حمایت دانشگاه محقق اردبیلی و پژوهش اینجانب و همکاران در سال ۹۹ انجام شد.

مدیر گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه از نقش آموزش معلمان تربیت بدنی در شناسایی فرصت‌های مثبت ورزش‌های بومی محلی خبر داد و گفت : نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه راهكار آموزش معلمان تربيت بدني و اجرا آنها در قالب درس تربيت بدني در مدارس و دانشگاه‌ها و ترويج در دانشكده‌هاي تربيت بدني در قالب واحدهاي نظري و علمي در ترويج ورزش‌هاي بومي و محلي اهميت زيادي دارند.

وی ادامه داد : در شناسايي و معرفي اقدامات و دستورالعمل‌هاي لازم براي ارتقاي ورزش‌ها و بازي‌هاي بومي و محلي در كشور تحليل عاملي این تحقیق نشان داد كه راهكارهاي تهية طرح جامع ورزش‌هاي بومي و محلي، افزايش بودجة بخش ورزش‌هاي بومي و محلي، تدوين قوانين الزام‌آور و تصويربرداري باكيفيت از مسابقات و رويدادها مهم‌ترين شاخص‌هايي بودند كه از بيشترين تاثیر را در ارتباط با ساير شاخص‌ها در متغير ارتقا برخوردار بودند.

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی از شروع طرح مطالعاتی تحلیل و بررسی باشگاه‌های خصوصی در استان اردبیل و نقش آن در توسعه ورزش و ارائه راهکار خبر داد و گفت : استان اردبیل با داشتن قهرمانان ورزشی ملی و جهانی و ریشه دار بودن توجه به سلامتی اجتماعی نیازمند بررسی و تحلیل وضعیت موجود باشگاه‌های خصوصی استان اردبیل است.

وی افزود : پژوهش حاضر در پی تعیین مسیر تحلیل باشگاه‌های خصوصی استان ارددبیل در هر دو حوزه سازه های فنی و ایمنی و بهداشتی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت به حداقل رساندن فاصله وضعیت های موجود و مطلوب این باشگاه ها و از این طریق موثر بودن نقش آنها در توسعه ورزش استان است.

رئیس مرکز تحقیقات گستر دانشگاه محقق اردبیلی در پایان گفت : بررسی وضعیت باشگاه های خصوصی فعال استان اردبیل در ابعاد اقتصادی، مدیریتی و ورزش، نقش باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش استان اردبیل و ارائه راهکار جهت توسعه ورزش استان اردبیل از طریق باشگاه‌های خصوصی از جمله اهداف این طرح پژوهشی است.

  • نویسنده : نیما حسن زاده
  • منبع خبر : مصاحبه اختصاصی