در صورت عدم مدیریت صحیح در احداث و توسعه گلخانه‌ها، با چالش‌های جدی در مدیریت منابع آب به لحاظ کمی و کیفی مواجه خواهیم شد.

مجید زارع بیدکی با اشاره به مزایای گلخانه در صرفه جویی مصرف آب که مهمترین آن کاهش تبخیر و تعرق، نسبت به فضای آزاد است، گفت: توسعه گلخانه‌ها مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند، یعنی هم فرصت است هم تهدید، هم می‌تواند سازنده باشد و هم تخریب کننده، چرا که استقرار گلخانه‌ها به علت مصرف بسیار زیاد کود و سموم شیمیایی و نفوذ به اعماق زمین یکی از زمینه‌های ایجاد آلودگی برای منابع آب زیرزمینی است.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی آب در استان یزد در سند آمایش استان، به موضوع کشت‌های گلخانه‌ای و متراکم توجه ویژه‌ای شده و برای اجرای برنامه‌های مربوط به سازگاری با کم آبی یکی از راهکارها، توجه به کشت‌های گلخانه‌ای است.

رئیس اداره منابع آب یزد و اشکذر تصریح کرد: با این وجود کشت‌های گلخانه‌ای نیاز به آب باکیفیت دارند و آب با کیفیت عمدتاً در نواحی نزدیک به زون‌های آب آشامیدنی یافت می‌شود. افزایش صدور مجوز احداث گلخانه و واگذاری اراضی برای کشت گلخانه‌ای منجر به توسعه گلخانه‌ها در مجاورت زون‌های آب آشامیدنی و در نتیجه آلودگی منابع آب زیرزمینی و به تبع آن چاه‌های آب آشامیدنی می‌شود.

بیدکی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه عمدتا گلخانه‌ها در اراضی فاقد کشت و بایر احداث می‌شوند، بهره برداری از آن‌ها آب مازاد بر منابع آب موجود را طلب می‌کند که با توجه به محدودیت منابع آب موجود، منجر به فشار بیش از حد به منابع آب زیرزمینی منطقه می‌شود.

وی حلقه مفقوده در این مقوله را حساسیت زیاد در زمان صدور مجوز‌های مربوط به گلخانه‌ها دانست و اظهار داشت: لازم است از طرفی سازمان‌ها و ارگان‌های صادر کننده مجوز ضمن رعایت ضوابط مربوطه، بدون استعلام و اخذ نظر شرکت‌های آب منطقه‌ای از صدور هرگونه مجوز خودداری کنند.

بیدکی تصریح کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای هم در بررسی و اظهار نظر، دقت نظر و حساسیت زیادی به خرج دهند و تمام جوانب و پیامد‌های آتی در زمینه کیفیت و کمیت منابع آب را در نظر بگیرند.

رئیس اداره منابع آب یزد و اشکذر افزود: همچنین توسعه گلخانه با منابع آبی جدید مدنظر نباشد و احداث گلخانه با رعایت ضوابط زیست محیطی جایگزین کشت‌های موجود شود تا از افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آید.

  • نویسنده : یگانه میرجلیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما یزد