بر اساس اعلام سامانه ماسک ۴ شهرستان گناوه، بوشهر، دشتستان و تنگستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۲شهرستان دشتی و عسلویه در وضعیت نارنجی کرونایی و ۴ شهرستان دیلم، دیر، جم و کنگان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

 

حسن ملکی‌زاده افزود: برگزاری هر گونه تجمع‌ها و جلسات غیرضروری در شهر‌های نارنجی و قرمز ممنوع است.

 

وی گفت:موارد بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها به‌سرعت در حال افزایش است و نگران به وجود آمدن فاجعه کرونا در استان بوشهر هستیم.

 

به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، چند روزی است که وارد موج ششم شده‌ایم و آمار بستری در بخش‌های ویژه بیمارستانهای استان نگران‌کننده است.

 

به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، چند روزی است که وارد موج ششم شده‌ایم و آمار بستری در بخش‌های ویژه بیمارستانهای استان نگران‌کننده است.

 

 

  • نویسنده : معصومه مذکوری