یک هنرمند استرالیایی ریش و سیبیل خود را جمع آوری کرده و آن را به یک برند تولیدی پوشاک داده است، آن برند هم ریش و سیبیل را تبدیل به پارچه کرده و با آن یک کت با آستر ابریشمی دوخته است! هدف هنرمند از اینکار جلب توجه عمومی به سلامت مردان بوده است. البته […]

یک هنرمند استرالیایی ریش و سیبیل خود را جمع آوری کرده و آن را به یک برند تولیدی پوشاک داده است، آن برند هم ریش و سیبیل را تبدیل به پارچه کرده و با آن یک کت با آستر ابریشمی دوخته است!

هدف هنرمند از اینکار جلب توجه عمومی به سلامت مردان بوده است.

البته این برند پوشاک در حال حاضر بسیار معروف شده است و متقاضیان زیادی در این امر دارد.

  • نویسنده : مانی صیادپور