رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: با مصوبه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری قرار است 62 طرح پژوهشی در استان اردبیل شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد.

داود شایقی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برگزار شد و در این جلسه در خصوص پالایش عناوین طرح‌های تحقیقاتی ارسالی بحث و بررسی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه گذشته بیش از ۱۵۲ عنوان طرح پژوهشی و تحقیقاتی از ۲۴ دستگاه اجرایی استان ارسال شده بود که کمیته پژوهش سازمان نسبت به پالایش و بررسی آنها اقدام کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: از بین این طرح‌ها ۶۲ طرح مورد تائید و تصویب قرار گرفت و در کنار آن ۱۶ طرح ویژه کرونایی نیز مصوب شد.
شایقی بیان کرد: قرار است بعد از تبیین شرح خدمات بررسی مجدد انجام تا طرح‌های نهایی برای عقد قرارداد معرفی شوند.
وی تصریح کرد: طرح‌های کرونایی به صورت مستقل و توسط ستاد مدیریت بیماری کرونا مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: قرار است دانشگاه محقق اردبیلی و ستاد گرامیداشت هفته پژوهش برنامه‌های خود را ارائه کنند تا در نهایت در مورد نحوه برگزاری آئین پاسداشت هفته پژوهش امسال تصمیم‌گیری شود.
شایقی در مورد تامین اعتبار موررد نیاز برای اجرای این طرح‌های تحقیقاتی بیان کرد: اعتبار این طرح‌ها به صورت یک ساله و دوساله در نظر گرفته شده است که عمده این طرح‌ها نیز در حوزه علوم انسانی و کشاورزی است.
وی از همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی در اجرای این طرح‌های تحقیقاتی قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها شاهد اجرای طرح‌های پژوهشی به عنوان بیس طرح‌ها و برنامه‌های مفید در مسیر توسعه استان باشیم.

  • منبع خبر : ایسنا