تصویب بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام آموزشی کشور ۰۴ شهریور ۱۴۰۱

پروژه های نیمه تمام؛
تصویب بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام آموزشی کشور

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سفرهای استانی تاکنون بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه تمام تصویب شده که بخشی از آنان تخصیص نیز پیدا کرده است.

بایگانی‌های خراسان جنوبی - پایگاه خبری آماج خبر
چیزی یافت نشد !