عزیزالله شهبازی دقایقی پیش سکان مدیریت استانداری البرز را در حضور وزیر کشور به مجتبی عبداللهی واگذار کرد.

عزیزالله شهبازی دقایقی پیش سکان مدیریت استانداری البرز را در حضور وزیر کشور به مجتبی عبداللهی واگذار کرد.

 

عزیزالله شهبازی پس از محمدعلی نجفی در دولت دوازدهم استاندار البرز شد و پیش از عملکرد وی،انتصاب افراد در این استانداری از استان های خارجی بخصوص استان های جنوبی انتقادات زیادی به همراه داشت.

وی موفق شد برخی از پروژه هامانند گازرسانی به آسارا،مسافربری شدن فرودگاه پیام ، جاده ی هشتگرد طالقان ،ایستگاه متروی هشتگرد، پروزه بزرگ شمالی و آزادراه تهران شمال در البرز را که در زمان استانداران سابق پیشرفت چشمگیری داشت و در آستانه بهره برداری بود را افتتاح کند.

  • نویسنده : مانب صیادپور