دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه این دیوان به دنبال پرونده‌سازی و مچگیری نیست، گفت: با توجه به ورود دیوان محاسبات به موضوع دریافت حقوق دولتی از معادن بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در دیدار با آیت الله صفایی بوشهری، امام جمعه اظهار داشت: با تغییر مدیریتی در دیوان محاسبات رویکردهای آن نیز تغییر کرده و با شعار محوری «دیوان فناورانه، مردم پایه» فعالیت خود را ادامه می‌دهد تا بتوان از پتانسیل مردمی برای رشد و تعالی بهره‌برداری کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت مردمی از پتانسیل مدیران دلسوز و توانمند برای رفع ایرادات و بی‌انضباطی مالی استفاده شده و این ظرفیت می‌تواند در تحقق رویکرد دیوان و تعالی کشور با هم افزایی و همدلی برای رشد در انضباط مالی موثر باشد.

دادستان دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه رویکرد «مردم پایه بودن» دیوان محاسبات این است که همه تصمیمات دیوان بر مبنای رضایت مردم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: علاوه بر مردم پایه بودن که یک رویکرد اصلی با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی است و در دیوان محاسبات در اولویت قرار دارد، موضوع «فناورانه بودن» نیز به عنوان رویکرد دیگر با توجه به رشد تکنولوژی در اولویت است تا بتوان از تجهیزات و سیستم پیشرفته علمی و فناورانه کشور بیشتر استفاده شود.

وی عنوان کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، امید کشور به درآمدهای مالیاتی است که باید از این طریق برای تامین بودجه کشور برنامه‌ریزی کرد و بهره‌برداری صددرصدی از این سامانه ضرورت دوچندان دارد.

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: با توجه به ورود دیوان محاسبات به موضوع دریافت حقوق دولتی از معادن بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

کامیار با تاکید بر اینکه رویکرد دیوان محاسبات تعاملی است، اظهار کرد: دیوان محاسبات تشکیل پرونده را برای خود افتخار نمی‌داند بلکه حل موضوعات و مشکلات را در سایه تعامل و هم افزایی یک افتخار می‌داند.

وی با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات برای ارائه تفریغ بودجه قبل از موعد مقرر گفت: پارسال تفریغ بودجه دو ماه زودتر از موعد مقرر ارائه شد که در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اثرات خوبی را بر جای گذاشت.

وی با تاکید براینکه دیوان محاسبات دنبال مچ گیری و پرونده‌سازی نیست، تصریح کرد: رویکرد دیوان محاسبات کاهش تخلفات و تشکیل پرونده برای متخلفان است و در این راستا از همه ظرفیت‌های خود با تاکید بر رویکرد تعاملی استفاده می‌کند.

 

  • نویسنده : نوید رضا پارسایی