با اقدام به‌موقع مسئولین مجتمع گاز پارس جنوبی مشکل عملیاتی انحراف سقف مخزن میعانات گازی عسلویه کنترل شد.

مسعود زنگنه مسئول ارشد مخازن متمرکز عسلویه در توضیح این خبر افزود: در پی مشاهده عدم توازن در بخشی از شیب مخزن A این تاسیسات، در اولین فرصت اقدام به تخلیه محتویات مخزن و انتقال محتویات آن به سایر مخازن همجوار گردید.

زنگنه افزود: تخلیه به‌موقع مخزن و فرود متوازن سقف بر روی پایه‌های آن، در همان ساعات ابتدایی بروز مشکل انجام پذیرفت.

وی با بیان اینکه شرایط به‌طور کامل تحت کنترل و مدیریت نیروهای عملیاتی قرار دارد تصریح کرد: مشکل عملیاتی مذکور بدون هرگونه نشت و یا سرریز محتویات مخزن به بیرون مدیریت شده و درحال حاضر مخزن به‌طور کامل تخلیه و شرایط عادی و تحت کنترل می‌باشد.

 

 

  • نویسنده : نوید رضا پارسایی