نشست صمیمی روسای هیئت های ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش با فرماندار شهرستان نمین برگزارشد.

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ، نشست صمیمی روسای هئیت های ورزشی با فرماندار شهرستان نمین در سالن کنفرانس فرمانداری برگزار شد.

درابتدا عوض نخست سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان نمین ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش گزارشی از وضعیت ورزش شهرستان را به سمع و نظر حاضرین رساند.

سپس روسای هیئت های ورزشی مسائل و مشکلات هیئاتهای خودرا مطرح کردند.

هاتف ناصری فرماندار نمین ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته تربیت بدنی و ورزش ، از انجام مکاتبات و مذاکرات با کارخانجات صنعتی شهرستان برای حمایت مالی از هئیت های ورزشی خبر داد وگفت: شهرستان نمین به مانند گذشته باید در امر ورزش پیشرو و سرآمد در استان باشد.

برگزاری جلسات تخصصی هئیت ها با فرماندار ، تشکیل انجمن خیرین ورزشی و تدوین شناسنامه ورزش شهرستان از مصوبات مهم این نشست بود.