اولین موارد ابتلا به سویه کروناویروس اُمیکرون در عمان شناسایی شد. گزارش شناسایی اولین موارد ابتلا به سویه اُمیکرون پس از آن منتشر شد که مقامات عمان اعلام کردند جمعیت بالای ۱۸ سال اکنون می توانند برای مقابله با گسترش سویه جدید کروناویروس برای تزریق دُز یادآور واکسن ثبت نام کنند.

اولین موارد ابتلا به سویه کروناویروس اُمیکرون در عمان شناسایی شد.

گزارش شناسایی اولین موارد ابتلا به سویه اُمیکرون پس از آن منتشر شد که مقامات عمان اعلام کردند جمعیت بالای ۱۸ سال اکنون می توانند برای مقابله با گسترش سویه جدید کروناویروس برای تزریق دُز یادآور واکسن ثبت نام کنند.

  • نویسنده : مهشید عبادی