سرپرست خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ذخیره‌سازی استراتژیک دو هزار و ۱۱۰ تن انواع کود مورد نیاز کشاورزان استان خبر داد.

خسرو عمرانی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به کشت بهاره با تدابیر اندیشیده شده در زمینه توزیع سهمیه کود کشت بهاره مشکلی در استان وجود ندارد.تاکنون ۹۴۰ هزار تن کود اوره برای کشاورزان استان تأمین‌شده است.

 

عمرانی اضافه کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۵۳۰ تن کود اوره، فسفاته و پتاس از طریق ۴۰ کارگذاری فعال میان کشاورزان استان توزیع شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه کشاورزان هیچ نگرانی در زمینه تأمین کود موردنیاز خود نداشته باشند گفت: حدود ۲۰ هزار تن کود اوره، ۱۳ هزار تن فسفاته و ۹ هزار و ۷۰۰ تن کود پتاس سهمیه کود سال ۱۴۰۱ استان است.

 

عمرانی با بیان اینکه هرگونه تأخیر در تأمین کود موردنیاز کشاورزان قابل‌قبول نیست با تأکید بر اینکه به دلیل وجود برخی مسائل اقتصادی کشاورزان بیشتر به سمت مصرف کود اوره تمایل دارند و کمتر از کود‌های فسفاته و پتاسه برای گیاه استفاده می‌کنند افزود: اگر کشاورزان به دلیل برخی مسائل اقتصادی از مصرف کود‌های فسفاته و پتاسه خودداری و یا به اندازه کافی استفاده نکنند تولید دچار آسیب می‌شود.

 

  • نویسنده : نرگس حیدری