خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش: امتحانات نهایی دانش آموزان از پنج شنبه ۲ دی آغاز خواهد شد.

خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش:

امتحانات نهایی دانش آموزان از پنج شنبه ۲ دی آغاز خواهد شد.

امتحانات دانش آموزانی که در کلاس‌های حضوری شرکت می‌کنند به صورت حضوری و امتحانات دانش آموزانی که به دلایل موجه در کلاس‌های مجازی شرکت می‌کنند به صورت مجازی خواهد بود.

تاریخ برگزاری امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم در اختیار معلم مدرسه خواهد بود و می‌تواند به صورت حضوری و یا مجازی باشد.

دانش آموزان پایه دوازدهم که در امتحانات نهایی خرداد و شهریور حدنصاب قبولی را کسب نکرده اند، می‌توانند یک بار دیگر در دی امتحان دهند.

  • نویسنده : مبینا سبزه علی