سعید بوداقی کارشناس خانه نشریات دانشگاه محقق اردبیلی در گفتگو با خبرنگار آماج خبر از برگزاری کارگاه علمی تخصصی نشریات با همکاری این خانه با مجمع سمن‌های جوانان استان اردبیل  خبر داد و گفت: این کارگاه روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد. وی افزود : این کارگاه با تدریس نیما […]

سعید بوداقی کارشناس خانه نشریات دانشگاه محقق اردبیلی در گفتگو با خبرنگار آماج خبر از برگزاری کارگاه علمی تخصصی نشریات با همکاری این خانه با مجمع سمن‌های جوانان استان اردبیل  خبر داد و گفت: این کارگاه روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد.

وی افزود : این کارگاه با تدریس نیما حسن‌زاده مسئول روابط عمومی مجمع سمن‌های جوانان استان اردبیل در محورهای یادداشت و گزارش‌نویسی، مصاحبه و خبرنویسی، سوژه‌یابی و تولید محتوا، مقاله‌نویسی مطبوعاتی، فضای مجازی و شناخت رسانه‌های نوین بصورت مجازی برگزار و به شرکت کنندگان از سوی دانشگاه محقق اردبیلی گواهی معتبر ارائه خواهد شد.