جاده هراز به علت اجرای عملیات عمرانی تونل نشل در کیلومتر ۶۳ تا ۶۵ از فردا(یکشنبه) تا روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه بصورت کامل و ۲۴ ساعته مسدود خواهد بود. در این ایام تردد از محورهای جایگزین فیروزکوه و جاده چالوس انجام می‌گیرد.

جاده هراز به علت اجرای عملیات عمرانی تونل نشل در کیلومتر ۶۳ تا ۶۵ از فردا(یکشنبه) تا روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه بصورت کامل و ۲۴ ساعته مسدود خواهد بود.

در این ایام تردد از محورهای جایگزین فیروزکوه و جاده چالوس انجام می‌گیرد.

  • نویسنده : مهشید عبادی