مدیر زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که با اقدامات انجام شده ، طی یک ماه گذشته زمینه آزادی ۹۶ مددجوی این زندان آزاد شدند.

 

مدیر زندان رجایی شهر کرج اعلام کرد که با اقدامات انجام شده ، طی یک ماه گذشته زمینه آزادی ۹۶ مددجوی این زندان آزاد شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری آماج به نقل از خبر گوهر دشت :الله کرم عزیزی اظهار داشت: در اجرای طرح تکریم و رعایت حقوق شهروندی مددجویان با پیگیری واحد قضایی زندان  این مددجو به آغوش خانواده بازگشتند.

 

وی گفت: طی این مدت ۱۶۵ پرونده در شورای طبقه بندی زندان رجایی شهر مورد بررسی قرارگرفت و واجدین شرایط آزاد شدند.

 

وی اضافه کرد: واحد قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس، قبولی اعسار، آزادی وثیقه و اتمام حبس  توانستند به کاهش حبس و آزادی مددجویان اقدام کنند.

 

عزیزی خاطرنشان کرد : با تشکیل مستمر شورای طبقه بندی و رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان و با حضور در محل اسکان ، درخواست های آن ها را رسیدگی می کنند.

 

 

  • نویسنده : مانی صیادپور
  • منبع خبر : خبر گوهردشت