رییس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان :به خاطر برودت هوا، یکی از دانش آموزان در زنگ تفریح به کلاس می آید و نفت بخاری کاربراتی کلاس را زیاد می کند. با توجه به ازدیاد نفت ریخته شده در مخزن ، بخاری شعله ور می شود و دود کلاس را می پوشاند.   پکیج […]

رییس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان :به خاطر برودت هوا، یکی از دانش آموزان در زنگ تفریح به کلاس می آید و نفت بخاری کاربراتی کلاس را زیاد می کند. با توجه به ازدیاد نفت ریخته شده در مخزن ، بخاری شعله ور می شود و دود کلاس را می پوشاند.

 

پکیج گرمایشی این مدرسه برپایه گاز سوز ۲ سال است که اجرا شده که منتظر نصب علمک گاز و گازرسانی به این روستا و مدرسه هستید.

  • نویسنده : ماهک شریفی
  • منبع خبر : آماج خبر