با حکمی از سوی محمدپور رئیس هیات اسکی استان جعفر بذری به عنوان رئیس هیات اسکی شهرستان سرعین منصوب شد.
به پیشنهاد احدی جوان رئیس اداره ورزش و جوانان سرعین با اعطای حکمی از سوی محمدپور رئیس هیات اسکی استان ، آقای جعفر بذری به عنوان رئیس هیات اسکی شهرستان سرعین منصوب شد.
شهرستان سرعین بعد از اردبیل دومین شهرستان فعال در اسکی هست که هم اکنون با تعداد ۱۲ عضو در پیست الوارس تمرین می نماید. در این جلسه آقای حسین فیروزی به عنوان دبیر هیات اسکی شهرستان سرعین انتخاب و حکم آن از سوی آقای احدی جوان اهدا شد.
  • منبع خبر : اداره کل ورزش و جوانان اردبیل