دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی با بررسی تاثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، بر اثرگذاری نقش عدالت و آوای سازمانی بر تعهد کارکنان تاکید کرد. دکتر نسرین عزیزیان کهن دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی در گفتگو با خبرنگار آماج خبر گفت […]

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی با بررسی تاثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، بر اثرگذاری نقش عدالت و آوای سازمانی بر تعهد کارکنان تاکید کرد.

دکتر نسرین عزیزیان کهن دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی در گفتگو با خبرنگار آماج خبر گفت : ابراز بی دغدغه ایده ها و نظرهای سازنده در راستای ارتقا برون داد سازمان که به اصطلاح آوای سازمانی نامید می شود بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان نقش به سزایی دارد.

او ادامه داد : زمانی که کارکنان به این نتیجه برسد که منابع سازمان به شکل عادلانه توزیع می شود و در واقع عواید سازمانی برمبنای تلاشی که صرف می شود تخصیص داده می شود، آوای سازمانی افزایش می یابد.

وی افزود : توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت‌های شغلی ارتباط دارد در بحث عدالت سازمانی، این نکته مطرح می‌شود که با چه شیوه‌هایی باید با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است. این بحث می‌تواند با گزینش کارکنان، ارتقای شغلی، سود و مزایای کارکنان، ارتباط داشته باشد.

وی تصریح کرد : شناسایی شکاف انتظارات-تجارب مستلزم آگاهی کامل و روشن از نیازهای کارکنان است. به بیان دیگر، از آنجایی که موقعیت‌های شخصی کارکنان، نیازهای محیط شغلی، محیط و مسئولیت‌های شغلی، اهداف و تمایلات از فردی به فرد دیگر متغیر است، مدیران نمی‌توانند به‌سادگی از کنار مقوله شناخت انتظارات زیر دستان خود بگذرند.

دکتر نسرین عزیزیان کهن در پایان گفت : از نتایج این پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق آوای سازمانی می تواند از طریق افزایش عدالت سازمانی کارکنان منجر به افزایش تعهد سازمانی آنها شود.

  • نویسنده : نیما حسن زاده
  • منبع خبر : مصاحبه اختصاصی