پس از بارش روزهای اخیر در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ دی ماه سال جاری، ۶۲۲ میلیون متر مکعب آب وارد مخازن سدهای استان شده که از این میزان ۵۶۹ میلیون مترمکعب آن ذخیره شده است.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، تنها ۱۵ درصد حجم مفید مخازن سدهای استان تکمیل شده و حجم مفید مخازن قابل استفاده یک هزار و ۹۶۶ میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به نقش سدها در تسکین سیلاب‌ها و جلوگیری از بروز خسارت‌ها بیان کرد: سیلاب با دبی لحظه‌ای دو هزار و ۹۲ متر مکعب در ثانیه در سد دز، سیلاب با دبی لحظه‌ای یک هزار و ۳۶۸ متر مکعب در ثانیه در سد مارون، سیلاب با دبی لحظه‌ای دو هزار و ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه در سد گتوند علیا و سیلاب با دبی لحظه‌ای دو هزار و ۲۰۰ متر مکعب در ثانیه در سد کرخه تسکین یافته و مانع از بروز خسارت به پایین دست شد.

 

  • نویسنده : ابوالفضل کاویانپور
  • منبع خبر : خوزستان خبر