معاون برنامه ریزی شهری شهرداری یزد، از راه اندازی سامانه جامع شفافیت در شهرداری یزد خبر داد.

بیگی افزود: در این سامانه به آدرس http//shafafiat.yazd.ir بودجه مصوب شهرداری سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بارگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه در این بودجه ریز منابع و مصارف شهرداری در طول این مدت ثبت شده است، افزود: اطلاعات مربوط به احکام حقوقی شاغلان شهرداری یزد با ذکر جزییات از جمله دیگر اطلاعات ذکر شده در این سامانه است.

معاون برنامه ریزی شهری شهرداری یزد ادامه داد: اطلاعات مربوط به قراداد‌های شهرداری با پیمانکاران مختلف، اطلاعات مربوط به پروانه‌های صادره ساختمان، اطلاعات مربوط به تعرفه‌های درآمد و قیمت منطقه‌ای ، تمامی اطلاعات مرتبط با مزایده‌ها و مناقصه‌ها، اطلاعات درباره چارت تشکیلاتی و اطلاعات قرارداد‌ها و نیز عملکرد شهرداری در طول مدت یاده شده از جمله اطلاعات بودجه‌ای است.

  • نویسنده : یگانه میرجلیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما یزد