سازمان هواپیمایی کشوری: به دنبال انتشار خبر سویه جدید کرونا در بعضی از کشورهای آفریقایی و برای جلوگیری از ورود کرونای جدید به ایران، تا اطلاع ثانوی و رفع خطر شیوع این نوع جدید ویروس کرونا، هیچ پرواز مستقیمی از کشور‌های آفریقایی به ایران انجام نمی‌شود و پذیرش مسافر از کشورهایی، چون آفریقای جنوبی، موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و اسواتینی ممنوع خواهد بود.

سازمان هواپیمایی کشوری:

به دنبال انتشار خبر سویه جدید کرونا در بعضی از کشورهای آفریقایی و برای جلوگیری از ورود کرونای جدید به ایران، تا اطلاع ثانوی و رفع خطر شیوع این نوع جدید ویروس کرونا، هیچ پرواز مستقیمی از کشور‌های آفریقایی به ایران انجام نمی‌شود و پذیرش مسافر از کشورهایی، چون آفریقای جنوبی، موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و اسواتینی ممنوع خواهد بود.

  • نویسنده : رقیه کدخدا زاده